КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

zlatograd logo

АНКЕТЕН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОТНОСНО ОРГАНИТЕ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ