КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Възможности за извънсъдебно разрешаване на спорове в област Смолян

Медиацията e доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително когато са презгранични.

Медиация се провежда и в случаите, предвидени в наказателно-процесуалния кодекс и не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

Част I.

 

Част II.

Част III.

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Имате възможност да споделите и други добри европейски практики, свързани с медиацията и арбитража (добавете текст и/или линк).

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!