КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Уважаеми дами и господа!

В началото на месец септември ще бъде активирана „Справочно-методическа база данни“, подпомагаща реформата на съдебната система и повишаваща качеството на правораздаването в Смолянския регион.

Като специалист (адвокат, нотариус или ЧСИ) Вие сте включен в справочната база данни. Ще имате възможност да допълните и разширите описанието на предлаганите от Вас услуги на следния Интернет адрес: Регистрация .

Допълнителна информация и инструкция за попълване на регистрационната форма може да намерите тук: Инструкция за попълване .

След като активирате Вашия профил, ще бъдете представен с подробна информация в Раздел „Справочен“. Той е ориентиран към гражданите и бизнеса и създава възможности за ориентация и директна комуникация на нуждаещите се с правораздавателните институции, адвокати, арбитри, медиатори, практикуващи юристи и др.

Целта е гражданите и бизнесът да разполагат с модерен, дигитален инструмент, чрез който да участват активно в подобряване достъпа и повишаване качеството на правните услуги и правото им на защита. Нуждаещите се ще могат директно през своите телефони да получават необходимата им информация, да осъществяват директни връзки с правораздавателните органи, институции, медиатори и адвокати - чрез електронни телефонни указатели, вайбър, месинджър и други. Ще могат да извършват онлайн консултации, да изпращат съответните документи независимо от своето местоположение.

Също така ще имате възможност да ползвате Раздел „Методически“. Той е насочен към юристите и структурите на гражданското общество в Смолянска област. В него са представени модели на добри европейски практики и дискусии за възможностите за извънсъдебно разрешаване и помиряване при възникване на правни спорове. Информацията е достъпна на адрес: ДИГИТАЛНО МЕТОДИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ


За повече информация и при възникнали затруднения, потърсете помощ:

- техническа поддръжка: Кирил Йончев – 0877 901508; Красимир Кочос – 0894 647463

Председател на СНЦ „Био-Б-Еко“:

Билгин Асанов - 0889 811848