КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Създадена е „Справочно-методическа база данни“, подпомагаща реформата на съдебната система и в повишаване качеството на правораздаването

Уважаеми дами и господа,

 

Създадена е „Справочно-методическа база данни“, подпомагаща реформата на съдебната система и в повишаване качеството на правораздаването.

Очаквайте нейното активиране през месец септември 2022 г.

Тя може да бъде намерена на интернет адрес:

„Кой кой е в правораздавателната система в Смолянския регион“ (https://justicedirectory.eu/)

Дигиталната база данни съдържа два основни раздела: СПРАВОЧЕН и МЕТОДИЧЕСКИ.

СПРАВОЧЕН - ориентиран към гражданите и бизнеса и създаващ възможности за ориентация и директна комуникация на нуждаещите се с правораздавателните институции, адвокати, арбитри, медиатори, практикуващи юристи и др.

МЕТОДИЧЕСКИ - насочен към структурите на гражданското общество и представя адаптирани модели на добри европейски практики за извънсъдебно разрешаване и помиряване- при възникване на правни спорове.

Целта е гражданите и бизнесът да разполагат с модерен, дигитален инструмент, чрез който да участват активно в подобряване достъпа и повишаване качеството на правните услуги и правото им на защита. Нуждаещите се ще могат директно през своите телефони да получават необходимата им информация, да осъществяват директни връзки с правораздавателните органи, институции, медиатори и адвокати - чрез електронни телефонни указатели, вайбър, месинджър и други. Ще могат да извършват онлайн консултации, да изпращат съответните документи независимо от своето местоположение.