Следвайте ни в социалните мрежи:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 1. РЪКОВОДСТВО
 2. Министър : Румен Порожанов

  Зам. Министър : Атанас Добрев

  Зам. Министър : д-р Янко Иванов

  Зам. Министър : д-р Лозана Василева

  Зам. Министър : Вергиния Кръстева

  Главен секретар : Георги Стоянов

 3. СТРУКТУРА
  • ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 4. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
  • ЗАКОНИ

  http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/zakoni/

  • ПОСТАНОВЛЕНИЯ

  http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/postanovleniya/

  • НАРЕДБИ

  http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/naredbi/

  • ПРАВИЛНИЦИ

  http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/pravilnici/

 5. КОНТАКТИ
 6. гр. София, бул. "Христо Ботев" №55

  Телефон за информация: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

  Гише пропуски: (02) 985 11 300

  Деловодство на ИАГ: (02) 985 11 389

  Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

  Електронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

 7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ