Следвайте ни в социалните мрежи:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 1. РЪКОВОДСТВО
 2. Министър –Емил Караниколов

  Политически кабинет

  Началник на политически кабинет : Миглена Александрова

  Заместник-министър :

  Заместник-министър : Лилия Иванова

  Заместник-министър : Лъчезар Борисов

 3. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ
  • Структура

  По право председател на Съвета е министърът на икономиката, заместник-председатели на Съвета са заместник-министърът на икономиката и представител,  излъчен от браншовите организации. Те, заедно и поотделно, ръководят и отчитат пред Съвета работата на експертите групи.

  - постоянни членове Съвета с право на глас са представители на:

  • Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори;
  • Българската асоциация на металургичната индустрия;
  • Българската минно-геоложка камара;
  • Българска камара на химическата промишленост;
  • Българска браншова камара-машиностроене;
  • Българска асоциация на електротехниката и електрониката;
  • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
  • Българската стопанска камара;
  • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
  • Българска търговско-промишлена палата;
  • Федерацията на научно-техническите съюзи в България.
  • Постоянният състав на Съвета включва и експерти от Министерството на икономиката и секретариата, без право на глас.

  - В работата на Съвета, по изрична писмена покана на председателя или негов заместник, в отделни тематични заседания вземат участие без право на глас и представители на:

  • Министерство на финансите;
  • Министерство на енергетиката;
  • Министерство на околната среда и водите;
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
  • Министерство на труда и социалната политика;
  • Министерство на образованието и науката;
  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението.
 4. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
  • ЗАКОНИ

  https://www.mi.government.bg/bg/library-c25.html

  • ПОСТАНОВЛЕНИЯ

  www.mi.government.bg/bg/library-c26.html

  • НАРЕДБИ

  www.mi.government.bg/bg/library-c78.html

  • ПРАВИЛНИЦИ

  www.mi.government.bg/bg/library-c79.html

  1. КОНТАКТИ
  2. ул. "Славянска" 8

   ЕИК 176789453

   тел. центр.: +359 2 9407001

   факс: +359 2 987 2190; +359 2 981 9970

   e-docs@mi.government.bg

  3. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ