Следвайте ни в социалните мрежи:

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 1. РЪКОВОДСТВО
 2. Министър – Боил Банов

  Политически кабинет
  - Н-к на политическия кабинет  : Иванка Бедрова

  - Зам. Министър : Амелия Гешева

  - Зам. Министър : Румен Димитров

  - Директор Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” : Венелина Ангелова

  - Парламентарен секретар : Весела Щерева

  1. АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ
  2. 3.1. Главен секретар

   Красимира Стефова 

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 909

   3.2. Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси”

   директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 822

   3.3. Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”

   Маргарита Васева - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 887

   e-mail: @mc.government.bg

   3.4. Звено за вътрешен одит

   Пепа Генчева

   Ръководител на Звено за вътрешен одит

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 961

   e-mail: p.gencheva@mc.government.bg

   3.5. Дирекция „Управление на собствеността”

   инж. Нуршен Малкоч - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 952

   e-mail: n.malkoch@mc.government.bg

   3.6. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”

   Александър Трайков - Главен директор

   адрес: бул. "Ал. Стамболийски" № 17

   телефон: 02/ 94 00 871; 02/ 94 00 986

   alexander_tr@mc.government.bg

   3.7. Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”

   Екатерина Джумалиева - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02 94 00 938, факс: 02 988 56 29

   e-mail: K.Djumalieva@mc.government.bg

   3.8. Дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“

   Татяна Цветанова - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 928

   e-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg

   3.9. Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"

   директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 910

   - д-р Петър Миладинов - и.д. началник на отдел "Международно сътрудничество"

   адрес: бул. "Ал. Стамболийски" 17

   телефон: 02/94 00 995

   e-mail: p.miladinov@mc.government.bg

   - д.н. Силва Налбантян-Хачерян – и.д. началник на отдел „Регионални дейности“

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 827

   e-mail: silva_ha@mc.government.bg

   - началник на отдел "Европейски програми"  

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 916

   e-mail: @mc.government.bg

   3.10. Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“

   Елиянка Михайлова - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 987 04 51, 94 00 914

   3.11.Дирекция „Авторско право и сродните му права”

   Мехти Меликов - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17, ст. № 121

   телефон: 02/ 94 00 821

   факс: 02/ 980 53 88

   e-mail: m.melikov@mc.government.bg

   3.12. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

   Венелина Ангелова - директор

   адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 17

   телефон: 02/ 94 00 867

   e-mail: press@mc.government.bg

  3. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
  4. 4.1.  ЗАКОНИ

   http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=142&sp=0&t=0&z=0

   4.2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ

   http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=143&sp=0&t=0&z=0

   4.3. НАРЕДБИ

   http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=144&sp=0&t=0&z=0

   4.4.  ПРАВИЛНИЦИ

   http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=145&sp=0&t=0&z=0

  5. КОНТАКТИ :

  6. бул. "Ал. Стамболийски" № 17
   тел. 94 00 900
   факс 981 81 45

   Sofia 1040
   bul. "Al. Stamboliiski" 17
   Ministry of Culture
   tel. 940 09 00
   fax. 981 81 45

   Пресцентър:
   тел. 94 00 863
   тел. 94 00 861
   тел. 987 41 89
   e-mail: //mc.government.bg/press@mc.government.bg">press@mc.government.bg

  7. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ