Следвайте ни в социалните мрежи:

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 1. РЪКОВОДСТВО
 2. Председател  : Сергей Цветанов Цветарски  

  e-mail: STsvetarsky@nsi.bg

  Заместник-председател : Диана Гечева Янчева -

  тел.: 02/9857 797

  e-mail: DYancheva@nsi.bg

  Заместник-председател на НСИ : Д-р Богдан Иванов Богданов -

  тел.: 02/9857 709

  e-mail: BBogdanov@nsi.bg

  Главен секретар : Цветан Маринов Нанов -

  За контакти:

  тел.: 02/9857 703

  e-mail: TsNanov@nsi.bg

 3. СТРУКТУРА
  • Дирекция „Бизнес статистикса”

  Анастас Христов Троянски

  Директор

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 774

  e-mail: ATroianski@nsi.bg

  • Дирекция "Демографска и социална статистика"

  Магдалена Христова Костова

  Директор

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 411

  e-mail: MHKostova@nsi.bg

  • Дирекция "Макроикономическа статистика"

  Елка Любомирова Атанасова
  Директор

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 775

  e-mail: EAtanasova@nsi.bg

  • Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"

  Искра Ангелова Георгиева

  Директор

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 400

  e-mail: IskraGeorgieva@nsi.bg

  • Дирекция "Информационни системи и инфраструктура"

  Юрий Иванов Стаменов

  Директор

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 528

  e-mail: YStamenov@nsi.bg

  • Дирекция "Обща администрация"

  Георги Запрянов Ангелов

  Директор на

  За контакти:

  адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2

  тел.: 02/9857 644

  e-mail: GAngelov@nsi.bg

  • Структури на пряко подчинение на председателя
 4. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
  • ЗАКОНИ

  http://www.nsi.bg/bg/content/553/basic-page/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0

  • ПРАВИЛНИЦИ

  http://www.nsi.bg/bg/content/555/basic-page/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA

  • ЕВРОПЕЙСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА

  http://www.nsi.bg/bg/content/40/basic-page/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0

 5. КОНТАКТИ
 6. Национален статистически институт

  ул. "П. Волов" № 2,

  София 1038, България

 7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ