ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БАНИТЕ

banite logo

АНКЕТЕН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОТНОСНО ОРГАНИТЕ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ