ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

parvomay logo

АНКЕТЕН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОТНОСНО ОРГАНИТЕ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ