ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БРЕЗОВО

АНКЕТЕН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО – ОТНОСНО ОРГАНИТЕ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ