Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (5). Електронни техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики

Електронните техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики е добре да бъдат разработвани, на основата на интензивно развиващите се и вече утвърдени като първостепенна и основна медия, цифрови и мобилни приложения, функциониращи върху телефоните и таблетите на гражданите и бизнеса.

ios-android Възможността структурите на гражданското общество да бъдат активни в процесите и процедурите на пряката демокрация би следвало да се реализира основно чрез техните персонални, комуникационни устройства и специализирано разработени мобилни приложения- съответно за телефоните с операционни системи Android и iOS. Това ще бъде в пълно съответствие с техният модерен стил и начин на живот и със съвременните нагласи за оперативна комуникация.

В европейското, а също така и в българското информационно пространство, без особени целенасочени усилия, вече функционират множество подобни приложения: "Кмете, виж!", "Твоята община онлайн", "Гражданите - реши всеки проблем в твоя град" и др.

Би следвало мобилните апликации с такъв характер да бъдат създавани планомерно - в синхрон и съвместимост с общинските информационни системи.

Освен качествено новият и подобрен начин на комуникация и взаимодействие мобилните апликации чрез олекотен, бърз и удобен интерфейс позволяват споделянето на богато илюстрирана и въздействаща мултимедийна информация - текстове, аудио и видео (статии, програми, стратегии, постове, снимки, клипове, музика, запис на говор и др.).

Това богатство от информационни формати е изключително удобно за илюстрация и транслиране на мнения, оценки, позиции, сигнали, въпроси, проблеми и др.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!