ПРЕПОРЪКА (11). Съвместна работа между експерти, ръководители и представители на гражданското общество и съвместна подготовка и реализация на различни проекти чрез електронни системи за управление на проекти

Облачните технологии категорично се наложиха като пространства за съвместна работа, работа в мрежа, организация и управление на проекти.

Google-Drive-icons Тези характеристики, безусловно, са много удобни за развитие на тематични граждански пространства, в които НПО, граждани и бизнес и представители на публичните власти формират и реализират съвместно политики. Изключително удобен за граждански инициативи е безплатният софтуер "Гугъл драйв" (Google Drive) . Към настоящия момент съществуват и множество специализирани софтуерни продукти за управление на проекти. Със своя потенциал за обединяване дейностите на множество потребители те също са много ефективен инструмент за гражданско участие.

Ключови думи: споделяне на ресурси чрез облачни технологии; обмен на документи на основата на "Гугъл драйв" (Google Drive) и специализиран софтуер за ръководство и управление на проекти .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.