ПРЕПОРЪКА (10). Ефективно използване на неограничените възможности за електронни референдуми, допитвания и анкети относно мнението и становищата на гражданите, НПО, бизнеса и СИП

Участниците в гражданският диалог са улеснени с множество комуникационни решения за провеждане на електронни референдуми, допитвания, анкети и рейтингови оценки самостоятелно.

google-forms-icon За това не е необходимо самите те да притежават някакъв специален опит в употребата на софтуерни продукти.

Изключително опростена е работата с "Гугъл-формуляр" (Google Forms). Чрез него всеки може да създаде въпросник (анкетна карта) с така наречените "отворени" или "затворени" въпроси. Анкетната карта може да бъде разпратена до респондентите по няколко начина, като във финалния етап ще бъде получена качествена, обратна информация - съдържаща отговори на зададените въпроси. Почти автоматично приложението на Гугъл обработва, сумира или анализира отговорите (по зададени критерии) и извежда резултатите в различен формат, графики.

Ключови думи: рейтингови системи и анкетни карти в уеб и мобилни апликации; самостоятелни емпирични проучвания и обработка на информацията чрез "Гугъл-формуляри"; специализирани инструменти на Инстаграм и Фейсбук - за въпроси и отговори и др. .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.