ПРЕПОРЪКА (9). Повишаване употребата на видеокомуникационните канали като средство за разпространение на информацията, формиране и реализация на политики

Видеоклиповете са относително нов, но изключително перспективен информационен формат. Той е подходящ за изразяване на всички видове гражданска активност и взаимодействие с публичните власти.

youtube-channels Към настоящия момент около 97% от потребителските телефонни устройства (смартфони) могат да създават и да излъчват качествени видеоматериали. Това предполага изграждането на съответната информационна инфраструктура за обмен на видеоинформация между НПО, гражданите, бизнеса и публичните власти.

Ключови думи: създаване на тематични канали в платформата YouTube на местно, областно и национално ниво; разпространение на видео-клипове от различни тематични категории в социалните мрежи, а също така и в уеб- и мобилните апликации .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.