ПРЕПОРЪКА (8). Внедряване на мобилни апликации, функциониращи върху телефоните на потребителите, за директна връзка на НПО, гражданите и бизнеса с представители на администрациите и управляващите органи

В новото време мобилните апликации осигуряват възможност за диалог както между гражданите, бизнеса, НПО и СИП - както с отделни администрации, институции или управляващи органи, така и между структурите на гражданското общество и представители и експерти на публичните власти.

Kmete_vizh Този комуникационен канал е изключително удобен за подаване на сигнали за нередности. Чрез него могат да бъдат организирани съвместни действия между представители на гражданското общество, отговорни служители и доброволци. Тези действия могат да бъдат за провеждане на кампании в различните сектори от местното развитие или за предотвратяване (намаляване) на неблагоприятните последици от замърсявания, бедствия или аварии.

Ключови думи: подаване на сигнали; разпространение на push-съобщения и местни новини; указания и инструкции за действия при промени в градската среда, бедствия, аварии и др. .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.