ПРЕПОРЪКА (7). Повишаване интерактивността на уеб-апликациите на публичните власти и повишаване публичността и прозрачността при взимане на решенията

В последните години уеб-апликациите интензивно разширяват своите функционалности и на основата на интерактивен диалог с потребителите успешно формират цифрово съдържание, съобразно интересите и с активното участие на потребители от различни категории.

social_profiles За да се постави началото на взаимодействие между публичните власти и гражданското общество чрез този комуникационен канал, е необходимо първоначалната инициатива да бъде от управляващите. Те трябва да бъдат пионери в изграждането на възможности за публикуване на електронни профили от всяка една от заинтересованите страни - в различните политически сфери. По този начин се изграждат своеобразни уеб-базирани тематични мрежи, в които могат да бъдат провеждани интерактивни дискусии; да се правят коментари и препоръки; да се задават въпроси и други форми на диалог от целия спектър на гражданската активност.

Ключови думи: административна инициатива за създаване на електронни профили и мрежа от заинтересованите страни; въпроси, отговори, коментари, препоръки и интерактивни обсъждания и дискусии; специализирани сайтове за включване на гражданското общество в работата на местните парламенти, комисии и консултативни съвети; тематични блогове/влогове - инициирани от публичните власти и стимулиращи публикациите на НПО, гражданите и бизнеса .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.