ПРЕПОРЪКА (6). Разширяване присъствието на органите за местно самоуправление, местните администрации и институции, представителите на изпълнителната власт на местно, областно и национално ниво в социалните мрежи

Проучването показва, че там където публичните власти създават фейсбук-страници и фейсбук-групи, взаимодействието с гражданите, бизнеса и НПО протича изключително интензивно.

FaceBook_logo Фейсбук-страницата притежава по-официален характер и служи предимно за публикуване на политики, платформи, стратегии, документи, решения.

FBookGroup Фейсбук-групата притежава повече черти на публичен форум, в който всеки участник може да публикува своето мнение или позиция. Добре е с фейсбук-страница и фейсбук-групи да разполагат както местните администрации и местните представителства на изпълнителната власт , така и местните органи за самоуправление. Изключително ефективни са инструменти за организиране и популяризиране на събития. Те служат за оповестяване на дата, час и място; публикуване на основните съдържателни моменти на събитието и регистрация на участниците в него. Освен тези няколко инструмента би било добре публичните власти да правят публикации, разпространение на снимки и визуални новини в други тематични фейсбук-групи, а също така и в Инстаграм - когато се коментират и дискутират въпроси и решения от тяхната компетентност.

Ключови думи: фейсбук-страници; фейсбук-групи; инструменти за организиране и популяризиране на събития; тематични постове-публикации; разпространение на снимки и визуални новини в Инстаграм.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.