Следвайте ни в социалните мрежи:

ОТВОРЕН КОМПЕНДИУМ С ПРЕПОРЪКИ

500 connections За удобство Ви предлагаме отворен компендиум с препоръки във формата на електронен дискусионен форум. Имате възможност да разгледате всички препоръки или само тези от сферата, която ви интересува, като изберете съответното заглавие на тематична сфера (бутон).

Компендиумът е елемент от системата „Дигитален граждански и бизнес форум“ и Ви дава възможност да добавяте коментари или предложения за допълване на препоръките в съответната тематична сфера.

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…