Следвайте ни в социалните мрежи:

Page 1 of 10

Дигитален граждански и бизнес-форум

Здравейте,
Добре дошли в системата за сигнали, мнения и препоръки към публичните власти и участие във формирането и реализацията на политики, подпомагащи бизнеса и социалния живот.

Предлагаме Ви да вземете участие в дефинирането на основните тематични области на взаимодействие с местни, регионални и национални администрации и органи на властта. Това допитване ще бъде началото на една постоянно действаща система "Дигитален граждански и бизнес-форум". Чрез този дигитален инструмент ще разполагате с възможности Вашите мнения, оценки и коментари да бъдат включени във взимането на решения относно сферата, в която работите и мястото, в което живеете.

Модерните времена стават все по-сложни и участниците в социалните и икономическите дейности са все по-взаимосвързани помежду си, като се налага да се формират общи мнения и позиции.

Мислите ли, че на основата на новите информационни и комуникационни технологии, могат да се разработят качествени и ефективни механизми за взаимодействие между представители на гражданското общество, властимащите и обслужващите ги администрации:

Моля, посочете един от отговорите.

Надяваме се, чрез този модерен "Дигитален граждански и бизнес-форум" да бъдат подобрени условията и качеството, продуктите и услугите в съответните целеви сфери:

  1. опазване и социализация на културно-историческото наследство и културния туризъм;
  2. производство и маркетинг на уникални, автентични домашни кулинарни продукти и напитки;
  3. занаятчийски производства, изделия на изкуството и традиционна местна продукция.

За да бъде начинанието ефективно, се обръщаме към Вас с молба да отговорите на следващите няколко въпроса:

1. Моля да посочите дали желаете да участвате анонимно или да представите своите оценки и коментари от името на организацията, която представлявате или лично от Ваше име:

Моля, посочете един от отговорите.

2. Бихте ли посочили тематична сфера, от която се интересувате или пък е важна за Вашата работа, социален статус или бит? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

3. Дали можете с няколко изречения да опишете съществуващи нередности или липса на условия за развитие в посочените от Вас сфери.

4. Имате ли представа от кои администрации или органи на властта зависи тяхното решаване или преодоляване? (Може да посочите повече от един отговор.)

5. Имате ли възможност да посочите основните политики на европейско, национално и местно ниво, оказващи влияние върху Вашите дейности? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

6. Ако Вашата организация, фирма или Вие като гражданин сте се включвали с мнение или препоръки във формулирането и реализацията на някои от тези политики, моля, посочете в кои. (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

7. Мислите ли, че администрациите и органите на властта полагат достатъчно усилия за Вашето включване в процесите за вземане на решения чрез иновативните информационни и комуникационни технологии?

8. Какви електронни инструменти бихте препоръчали на публичните власти да използват в своята работа, така че да могат да формулират и реализират политиките за развитие на широка демократична основа? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

9. Можете ли да посочите в какви форми на гражданско участие сте се включвали - Вие или организацията, която представлявате? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Ако желаете Вашите мнения и оценки да не бъдат анонимни и да разполагате с възможности да публикувате сигнали за нередности, мнения, коментари и препоръки към публичните власти, моля, посочете:

Моля, въведете Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Моля, въведете само цифри.

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Invalid Input

Invalid Input

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!