Следвайте ни в социалните мрежи:

Страница 1/5

ТЕСТ за оценка на придобитите знания, насочени към участие във формирането и реализация на политики в сферата на занаятчийското производство

Уважаеми дами и господа,
Чрез този тест Вие може да направите самооценка на Вашите възможности за участие в цифровата демокрация.

Информационните и комуникационните технологии вече ежедневно променят характера на човешките взаимоотношения във всички сфери, променят се стилът и начинът на общуване, каналите и обемите на генерираната информация, повишава се мултимедийният характер на мултимедийното гражданско и политическо въздействие.

Цифровата демокрация се характеризира с множество електронни инструменти за допитване, мнения, оценки, коментари, дискусии, изява на активни граждански позиции и взимане на решения.

Моля, посочете Вашия имейл и Вашето име, което ще ни послужи да изготвим Вашия сертификат за придобити знания относно цифровата демокрация.

Моля, попълнете Вашето име и фамилия.

Забележка. Моля, бъдете внимателни, защото Вашето име ще фигурира в сертификата, който ще получите.

Неавлиден електронен адрес!

Посочете Вашия имейл адрес

Моля, отговорете на няколко въпроса относно Вашите предпочитания за получаване на имейли с информация за подобряване на Вашите знания за цифровата демокрация:


Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Обучителен Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения на основата на ИКТ като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на занаятчийските производства

Бихме желали за Ви зададем няколко въпроса относно възможностите за обособяване на политическо и гражданско пространство в Интернет и социалните мрежи:

М1.1. Кои са основните елементи и характеристики- определящи цифровата демокрация? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М1.2. Кои софтуерни решения и услуги използвате за формиране на екипи, сдружаване и обединение на съмишленици – за участие в процесите на взимане на решения: (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М1.3. Кои безплатни платформи за провеждане на електронно обучение, дискусии и дебати познавате?(Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Обучителен Модул 2: Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи и бизнес сдружения на майстори и занаятчии

М2.1. Каква полезна информация намирате в Интернет пространството, свързана с Вашата професионална общност? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М2.2. Ако сте подавали сигнали чрез мобилни приложения, в какъв формат е била Вашата информация? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М2.3. Кои от инструментите на социалната мрежа „Фейсбук“ сте ползвали досега? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Обучителен Модул 3: Придобиване на практически умения за работа с цифрови инструменти и механизми за дебати и дискусии относно политиките и нормативната база, регулираща местните, домашни производства

М3.1. Моля, посочете кои според Вас са предимствата на цифровата демокрация: (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М3.2. Кои електронни инструменти, обслужващи цифровата демокрация, познавате? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М3.3. В какви прояви на цифрова гражданска активност сте участвали? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!