Следвайте ни в социалните мрежи:

Страница 1/5

ТЕСТ за оценка на придобитите знания, насочени към участие във формирането и реализация на политики в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство

Уважаеми дами и господа,
Чрез този тест Вие може да направите самооценка на Вашите възможности за участие в цифровата демокрация.

Информационните и комуникационните технологии вече ежедневно променят характера на човешките взаимоотношения във всички сфери, променят се стилът и начинът на общуване, каналите и обемите на генерираната информация, повишава се мултимедийният характер на мултимедийното гражданско и политическо въздействие.

Цифровата демокрация се характеризира с множество електронни инструменти за допитване, мнения, оценки, коментари, дискусии, изява на активни граждански позиции и взимане на решения.

Моля, посочете Вашия имейл и Вашето име, което ще ни послужи да изготвим Вашия сертификат за придобити знания относно цифровата демокрация.

Моля, попълнете Вашето име и фамилия.

Забележка. Моля, бъдете внимателни, защото Вашето име ще фигурира в сертификата, който ще получите.

Неавлиден електронен адрес!

Посочете Вашия имейл адрес

Моля, отговорете на няколко въпроса относно Вашите предпочитания за получаване на имейли с информация за подобряване на Вашите знания за цифровата демокрация:


Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Моля, изберете един отговор.

Моля, изберете само един отговор.

Обучителен Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес сдружения на основата на ИКТ като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство

Бихме желали за Ви зададем няколко въпроса относно възможностите за обособяване на политическо и гражданско пространство в Интернет и социалните мрежи:

М1.1. Считате ли, че европейските, националните и местните политики за развитие на културния туризъм са добре представени в интернет и социалните мрежи?

Моля, посочете един от отговорите.

Моля, изберете само един отговор.

М1.2. Ако сте участвали в обсъждания и коментари на европейски, национални и местни политики, моля, посочете - в кои от тях: (Може да посочите повече от един отговор.)

М1.3. Кои безплатни платформи за провеждане на електронно обучение, дискусии и дебати познавате?(Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Обучителен Модул 2: Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство

М2.1. В кои сфери от цифровизация на културния туризъм (сфери с висок обществен интерес) е необходимо да се провеждат обществени консултации? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М2.2. Кои са подходящите електронни инструменти за цифровото функциониране на консултативните съвети за съхранение и социализация на културното наследство? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М2.3. Ако организирате тематична Фейсбук група за формиране и реализация на политики в сферата на опазване на културното наследство във Вашата община, кои заинтересовани страни бихте включили? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Обучителен Модул 3: Придобиване на практически умения за работа с цифрови инструменти и механизми за дебати и дискусии в сферата на културния туризъм и опазване на историческото наследство

М3.1. Моля, посочете кои от следните твърдения са верни: (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М3.2. Кои според Вас са основните области за проявление на цифровата демокрация? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

М3.3. От какви образователни и методически ресурси се нуждаете за подкрепа на Вашето участие в цифровата демокрация? (Може да посочите повече от един отговор.)

Моля, посочете поне един отговор.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!