Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 2: Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи и бизнес-сдружения на майстори и занаятчии

Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи и бизнес-сдружения на майстори и занаятчии

Социални партньорства в цифров формат между  бизнес-сдружения на майстори, занаятчии и предприемачи- на основата на уеб апликации

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА И ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЦИФРОВ ФОРМАТ С ПРЕДПРИЕМАЧИ И БИЗНЕС-СДРУЖЕНИЯ НА МАЙСТОРИ И ЗАНАЯТЧИИ

Социални партньорства в цифров формат между бизнес-сдружения на майстори, занаятчии и предприемачи- на основата на уеб апликации

Бизнес-сдруженията могат да използват ефективно различни видове уеб апликации за презентиране на своите цели, планове и организираните от тях инициативи

В уеб-формат могат да бъдат организирани и новинарски рубрики, информиращи членовете за актуални новости. Могат да бъдат поддържани седмични или месечни календари за събития и инициативи. Уеб-апликациите са удобни за предоставяне на профили на членовете от съответната организация. Членовете на организацията би следвало да имат възможност да публикуват информация за своите интереси. Могат да бъдат известявани за събития и инициативи, за които са проявили интерес, или да се абонират за актуални новини.