Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Модул 2: Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи и бизнес-сдружения на майстори и занаятчии

Възможности за социални партньорства и обществени консултации в цифров формат с предприемачи и бизнес-сдружения на майстори и занаятчии

Социални партньорства в цифров формат между  бизнес-сдружения на майстори, занаятчии и предприемачи- на основата на уеб апликации

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА И ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЦИФРОВ ФОРМАТ С ПРЕДПРИЕМАЧИ И БИЗНЕС-СДРУЖЕНИЯ НА МАЙСТОРИ И ЗАНАЯТЧИИ

Социални партньорства в цифров формат между бизнес-сдружения на майстори, занаятчии и предприемачи- на основата на уеб апликации

Бизнес-сдруженията могат да използват ефективно различни видове уеб апликации за презентиране на своите цели, планове и организираните от тях инициативи

В уеб-формат могат да бъдат организирани и новинарски рубрики, информиращи членовете за актуални новости. Могат да бъдат поддържани седмични или месечни календари за събития и инициативи. Уеб-апликациите са удобни за предоставяне на профили на членовете от съответната организация. Членовете на организацията би следвало да имат възможност да публикуват информация за своите интереси. Могат да бъдат известявани за събития и инициативи, за които са проявили интерес, или да се абонират за актуални новини.