Следвайте ни в социалните мрежи:

Модул 1: Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения

Механизми за повишаване на гражданската активност на НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения на основата на ИКТ, като иновативно и достъпно политическо пространство в сферата на занаятчийските производства

Електронната  демокрация и интернет - пространство за гражданска активност Разширени възможности за формиране активни граждански групи

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Електронната демокрация и интернет - пространство за гражданска активност

Електронна демокрация

Електронната демокрация (комбинация от думите електронна и демокрация), известна още като цифрова демокрация или интернет демокрация, е използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във формирането и реализацията на местните политики. Тя включва информационни и комуникационни технологии от 21 век за насърчаване на демокрацията. Модерните технологии стават основа за повишаване на гражданската активност – НПО, СИП, предприемачи и бизнес-сдружения, а също така и за подобряване на електронните услуги за гражданите и бизнеса – извършвани от публичните власти и техните администрации. Това е форма на управление, при която всички граждани, бизнесмени, граждански и бизнес-сдружения имат възможност да участват в разработването и създаването на закони. Електронната демокрация обхваща социални, икономически и културнисфери, като дават възможност за свободна и равноправна изява и политическо самоопределение. Чрез електронните инструменти се разширяват възможностите за цифровото включване, което е присъща необходимост от електронна демокрация.

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Разширени възможности за формиране активни граждански групи

Дистанционна работа. Инструментите за свързване и общуване

В днешната развита информационна и комуникационна среда повечето служители, преподаватели, студенти, творци работят дистанционно. Инструментите за свързване и общуване позволяват на хората от различни социални и професионални групи да се свързват помежду си и да обединяват своите усилия в решаването на политически проблеми- свързани с тяхната група. Необходимо е да познавате инструментите и ресурсите, които можете да използвате, за да останете свързани и продуктивни.

Включването в работни групи и комисии вашите съмишленици могат да извършват отвсякъде. Това ще разшири възможностите вашите екипи да общуват и да си сътрудничат ефективно, дори когато те не са физически заедно.

Може да използвате различни иновативни софтуерни инструменти за по-добра гражданска активност от разстояние – отвсякъде. Такива електронни инструменти са различните видове „облачни“ услуги. Една от тях е „Гугъл-Диск“. Чрез този инструмент имате възможност да публикувате документи във всякакви файлови формати – текстови, графични, аудио и видео. Публикувани веднъж в съответната „облачна“ структура, тези документи могат да станат достъпни и използвани и от вашите съмишленици.

Съществуват много софтуерни решения, предлагащи пакет от услуги за управление на проекти. Чрез тях може да реализирате различен тип инициативи. Те съдържат информация за всички включени участници, регулират техния достъп до всички документи, съдържат организационни планове, описание на инициативите и всички други характерни елементи.

Изключително ефективни за работата на гражданските сдружения са възможностите за провеждане на видео-разговори. Видео-разговорите могат да бъдат персонални или конферентни. За да общувате пълноценно помежду си, не се налага придвижване, определяне и ангажиране на места за тях.

Използването на тези инструменти повишава вашите възможности да участвате активно в граждански инициативи. Чрез тях можете да комуникирате ефективно, където и да сте. Можете да работите съвместно с други хора – на разстояние от тях, а също така и да организирате, подготвяте и провеждате успешни срещи.