КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

От 1 януари 2021 г. влизат в сила нови правила за онлайн заседания в Арбитражния съд при БТПП

Ivaylo-Dermendzhiev.jpg От 1 януари 2021 г. влизат в сила нови правила за работа на Арбитражния съд при БТПП по международни дела. Промените позволяват на Арбитражния състав да подготвя и провежда по свой почин открито арбитражно заседание във виртуална среда, като на страните се гарантира време за предварителна подготовка и упражняване на процесуалните им права Ако след получаване на определението на решаващия орган страна по делото уведоми АС, че няма техническа обезпеченост за онлайн участие, тя ще бъде подпомогната от съда за това участие. Ако въпреки това откаже да участва в заседание чрез видеоконферентна връзка без уважителна причина, този отказ няма да е основание за непровеждане на арбитражното заседание по този начин (виж по долу).

Предложението за промени е на адвокат Ивайло Дерменджиев, член на Президиума на АС за изменения и на УС при БТПП. Един от аргументите за измененията е противоепидимичената обстановка заради Ковид кризата, но главната причина е да се осъвремени работата на арбитража.

Ковидът-19 все пак е временнна криза, главната причина е да влезем в тон с модернизацията на съвременните арбитражни съдилаща – Лондонски, Швейцарски и пр. по стандартите на Международният арбитражен съд на Международната търговска камара. За да можем да провеждаме заседанания при наличие на всякакви обстоятелства. Ние напоследък имаме много международни дела, по които страните са възпрепятствани да присъстват поради различини причини. Например, независмо дали има корона криза или не, конфликтът в Азербайджан не позволи на страните физически да присъстват. По тази причина, за да е не бъдат ограничавани техните права и процеса, се налага да се направят промени, които да са в тон с европейската и световната тенденция при наличие на криза“.

Това коментира пред Де Факто адвокат Дерменджиев. „Промените предвиждат процесуална икономия, облекчения за страните и бързина“, добави той.

На 17 декември 2020 г. предложенията са приети от Изпълнителният съвет на БТПП.

Ето и правилата в пълен ви, според официалното съобщение на АС:

След като с изменения, въведени в Правилника на АС през 2019 г., на страните бе дадена възможността за провеждане на открито заседание (Правилник чл.24, ал.5) или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка (Правилник чл. 30, ал.4), новите промени позволяват на Арбитражния състав да подготви и проведе по свой почин открито арбитражно заседание във виртуална среда. (Правилник чл. 24, ал.6)

Решаващият орган, предвид обстоятелствата, може по свой почин и след изслушване на страните, въз основа на мотивирано определение, да проведе открито заседание цялостно или частично дистанционно, с видео конферентна връзка, чрез избрана от Решаващият орган електронна платформа. Решаващият орган може да не прилага чл. 30, ал. 4, изр. 2. В този случай Решаващият орган приема правила относно дистанционния разпит, които гарантират установяване на самоличността на разпитвания и изключват използването на неразкрити пред решаващият орган помощни материали или намеса на друго лице по време на разпита.

Същите правила се прилагат и при дистанционно изслушване на вещото лице.“

Новите условия създават и нови възможности за участниците в арбитражното производство като тази, че при приключване на открито заседание в арбитражното производство, което е проведено чрез видео конферентна връзка, е предвиден достъп до видеофайла от проведеното заседание на страните. (Правилник чл.35, ал.4).

Провеждането на съдебни заседания онлайн е разумно решение при настоящите ограничителни мерки. АС при БТПП гарантира, че изискването за предварителна подготовка с цел гарантиране надлежното упражняване на процесуалните права на участниците, ще бъде спазено.

Нова ал. 2 на чл.25 от Правилника на АС предвижда, че: „Ако след получаване на определението на решаващия орган по чл.24, ал.6, страна по делото уведоми АС, че няма техническа обезпеченост за онлайн участие, ще бъде подпомогната от АС при БТПП за такова участие. Ако въпреки това откаже да участва в заседание чрез видеоконферентна връзка без уважителна причина, този неин отказ не е основание за непровеждане на арбитражното заседание по предвидения в чл.24, ал.6 начин.“

За да бъде осъществена технологичната помощ от страна на БТПП, една от предвидените промени, е в актуалната „Тарифа за цените на услугите, предоставяни от БТПП“ да се включи цена на услуга „Връзка от мястото на разпит на свидетел или вещото лице чрез камера с 360° градусово заснемане.“

БТПП и АС адмирират предстоящите промени, като стъпки в правилната посока за адаптация към нуждите на бизнеса в среда, която представя много предизвикателства пред търговските дружества и ги принуждава да работят при необичайни обстоятелства.

Изменения ще влязат в сила от 01.01.2021 г., когато актовете ще бъдат достъпни на сайта на БТПП, секция „Арбитражен съд“.