КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

Съдебен район Смолян - Административен съд Смолян

palas_adm_sud_smolyan.jpg Информация за състава, структурата и дейността на Административен съд - Смолян, графици на заседанията и справки за движението на делата в него. Обяви за конкурси, правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни места. Точни адреси, телефони, мейли и банкови сметки на съда. Образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и съдебни организации.

https://smolyan-adms.justice.bg/bg