Следвайте ни в социалните мрежи:

Article-01.gif

1. Проучване на въздействието на електронната демокрация върху гражданите и политиците в Европейския Съюз

Устройства като таблети и смартфони свързват гражданите с отговорните за вземане на решения лица в ЕС чрез цифровата демокрация, изграждайки доверие към ЕС и подобрявайки демократичните процеси. Научете по какъв начин Комитетът STOA на Европейския парламент се учи от тази трансформация на онлайн пространството, за да използва цифровите инструменти в процесите на вземане на решения.

Все по-близо до гражданите. Смартфони, таблети или компютри... Цифровите инструменти могат да изградят по-силна връзка между гражданите и процесите на вземане на решения в ЕС. Ако се използват целесъобразно, те могат да подобрят демократичните процеси в ЕС, както и да повишат доверието в Съюза. Много е важно хората да имат възможност да участват. В демократична ситуация да можеш да участваш означава, че можеш да дадеш своя глас, че можеш да гласуваш... Смятам, че е много важно да се вслушваме в това, което хората в ЕС искат да имат, където са мнозинствата, където са малцинствата... и да намерим добро решение за тях. Онлайн платформите и електронното гласуване дадоха на гражданите достъп до политическата сфера, какъвто нямаше преди, предоставяйки им възможност да са по-добре информирани и да участват по-активно. Разбира се, има и рискове. Единият е, че предоставената обратна информация от гражданите не може да се впише напълно в очакваните от тях политики. Друг риск е, че информацията от социалните медии невинаги е надеждна. Може да става въпрос за фалшиви новини, може да става въпрос за фалшиви самоличности, рискът може да е много голям, ако не разполагаме с надеждни системи. Комитетът за бъдещето на науката и технологиите на Европейския парламент (STOA) иска да се научи как да адаптира тази трансформация на онлайн пространството. Комитетът проведе проучване на поуките, които ЕС може да извлече от опита на местно, национално и европейско равнище при използването на цифрови инструменти в процеса на вземане на решения. Ако искате да научите повече, електронната демокрация бе изследвана в проучване, достъпно за всички. Можете да стигнете до него само с няколко щраквания на бутона на мишката на адрес: www.europarl.europa.eu/stoa