Следвайте ни в социалните мрежи:

Article-05.gif

5. Европа трябва да бъде лидер в цифровата ера

Урсула фон дер Лайен обяви пакет за дигитална Европа, който включва развитието на изкуствен интелект и създаването на единен пазар на данни.

Европейската комисия представи нова амбициозна стратегия за цифровото бъдеще на Европа, която цели да стимулира дигиталната трансформация на бизнеса и обществото и да гарантира, че цифровите технологии работят в полза на хората и на планета ни. Пакетът за дигитална Европа включва Стратегия за цифровото бъдеще на Европейския съюз, Бяла книга за развитието на изкуствения интелект и Стратегия за създаването на единен пазар на данни. Новата визия за първи път ясно и недвусмислено обвързва успеха на цифровия преход в Европа с условието новите технологии да бъдат използвани в синхрон и за укрепването на демократичните ценности и опазването на околната среда.

Новият пакет беше представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението й в един от водещите технологични центрове в Европа - Брюкселският свободен университет.

“Днес представяме нашата амбиция да изградим цифрово бъдеще на Европа. То обхваща всичко - от киберсигурността до критичните инфраструктури, от цифровото образование до уменията, от демокрацията до медиите," заяви председателят на ЕК на 19 февруари.

"Искам цифрова Европа да отразява най-доброто от Европа - да е открита, справедлива, многообразна, демократична и уверена."

 

Цифровата стратегия

Според Европейската комисия дигиталните технологии могат да бъдат от изключителна полза за напредъка на обществото и икономиката, ако се използват по предназначение. Всеки един индивид и всяко едно предприятие могат да се развиват с помощта на новите технологии, които са навсякъде около нас - от транспорта и енергетиката, до здравеопазването и храната. Затова целта на стратегията е да превърне ЕС във водеща сила в дигиталния свят - в Съюз, който е конкурентоспособен на световната сцена и основан на ценности, които са приобщаващи и цифрови.

Трите стълба на пакета за дигитална Европа са:

технология, която работи за хората;

справедлива и конкурентоспособна икономика:

открито, демократично и устойчиво общество.

Стратегията ще бъде приложена на практика, като се създадат нови политики, които трябва да стимулират създаването на авангардни идеи, да повишат киберсигурността в Евросъюза и да подобрят цифровите умения на хората, включително с образоване за връзките между дигиталната революция и демократичните ценности. ЕК ще предложи и нов Закон за цифровите услуги, който трябва да осигури равен достъп до единния пазар на големи компании и на току-що създадени стартъпи, както и да разпише ясно отговорностите на онлайн платформите.

Лидер в изкуствения интелект

Изкуственият интелект (ИИ-artificial intelligence) може да подпомогне изграждането на по-добро здравеопазване, на по-чист транспорт и нана по-качестве обществени услуги, както и да направи предприятията конкурентоспособни, като стимулира развитието на иновативни продукти, смятат от Еврокомисията. В същото време ИИ може да подобри и работата на държавните органи чрез въвеждането на по-устойчиви и по-евтини услуги в областта на енергетиката, транспорта и управлението на отпадъци, например.

За да се случи това, обаче, според ЕК Европа трябва да създаде правна рамка за развитието на изкуствения интелект, която да гарантира, че ИИ е основан на доверие и високи постижения. Това означава въвеждането на правила, които да дадат възможност на властите да осъществяват контрол над продуктите с изкуствен интелект, за да гарантират сигурността на гражданите и по този начин да повишат доверието в ИИ.

От друга страна, новата регулация не трябва да пречи на развитието на иновациите и затова трябва да се въведат гаранции, че тя не е несъразмерна. Затова Бялата книга предвижда регулациите да важат само за високорисковите приложения на изкуствения интелект, тоест за приложенията му в сектори от критично значение като здравеопазване, транспорт, полиция и правна система. Причината е, че в тези сектори има риск за здравето, включително смърт или тежки телесни и умствени увреждания, както и кражби на самоличност, финансови средства и други материални активи (апартамент, фирма). Например, при въвеждането на ново медицинско оборудване, автоматизирано шофиране или пък плащания на здравни и социални осигуровки, трябва да има правила за съответствие и контрол, както и санкции, каквито има днес в енергетиката и други сектори. Тоест, при високорисковото приложение на ИИ трябва да се гарантира прозрачност, проследяемост и човешки контрол.

За всички други приложения на изкуствения интелект Европейската комисия предвижда само доброволно етикетиране, за да не спира регулацията развитието на малките и средни предприятия, които са гръбнакът на европейската икономика.

ЕК иска да увеличи и инвестициите в ИИ, които за настоящия програмен период (2017-2021) са 1.5 милиарда евро. Екипът на фон дер Лайн смята, че всяка година трябва да се инвестират по 20 милиарда евро в развитието на изкуствен интелект чрез европейско, национално, частно и публично-частно финансиране. В момента ЕС произвежда 25% от роботите в света, което е незадоволително, според ЕК. Комисията иска да създаде и поне по един иновативен хъб за изкуствен интелект във всяка една държава членка.

Бялата книга включва и въпроса за лицевото разпознаване, като част от биометричното разпознаване на индивиди от разстояние. В момента то е забранено, освен в случаите от висок обществен интерес. ЕК ще постави на обществено обсъждане изключенията от забраните, за да се прецени дали са адекватни и дали не нарушават личните права.

Лидер в икономиката, базирана на данни

Европейската комисия обяви и намерението за създаване на европейско пространство за данни или единен пазар на данни. Целта е неличните данни да бъдат със свободен достъп и от тях да се възползват всички хора и предприятия, независимо дали са големи и утвърдени компании или нови и малки семейни фирми. Чрез отворения достъп и правото на повторно ползване, включително до важни публични масиви данни, ще се гарантира стимулирането на иновации, от една страна, а от друга - вземането на информирани решения.

За да бъде създаден успешно единният пазар на данни, стратегията предвижда въвеждането на регулация и на стимули за споделянето на информация. Контролът трябва да осигури защитата на личните данни, справедливата конкуренция и защитата на правата на потребителите.

Според изчисления на ЕК достъпът до данни ще доведе до модернизация и оптимизация в индустрията, като ще спести 90 милиарда евро, които могат да бъдат пренасочени към разширяване на производства. А ако селскостопанските производители имат достъп до информация, свързана със сеитба, поливане, прибиране на реколта или използване на торове, ще могат да повишат приходите си с 225 евро на всеки хектар обработваема земя. Разбира се, това са само два примера от десетки за ползите от единен европейски пазар на данни, посочват от ЕК.

Зелена сделка и цифровия пакет

Според Европейската комисия трите части на цифровия пакет за Европа са ключови за изпълнението на един от основните приоритети на комисията "фон дер Лайен" -  мащабната Зелена сделка. Това е планът за икономически растеж чрез икономика в синхрон с природата, който предвижда ЕС да стане климатично неутрален до 2050 година.

"Цифровите технологии могат, например, да послужат за повишаване на енергийната ефективност, като се проследява кога и къде електроенергията е най-необходима,” обясняват от ЕК.

“Интелигентното отопление може да ни помогне да спестим равностойността на 6 милиона тона нефт, а земеделските стопани ще могат да използват по-малко пестициди и торове благодарение на данните и ИИ. За да може, обаче, цифровизацията действително да бъде от полза, самият сектор на информационни и комуникационни технологии трябва да стане по-екосъобразен."

Какво следва?

Финансирането на пакета за цифрово развитие ще дойде от бюджета на ЕС за 2021-2027, за който държавните и правителствените ръководители на държавите членки продължават да преговарят и тези дни. По-конкретно инвестициите в новите три стратегии ще минат през програмите "Хоризонт Европа" и "Цифрова Европа", както и през Механизма за свързване на Европа 2 - новото перо за изграждане на цифрова инфраструктура от ново поколение.