Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

8. Проучване на ролята на цифровите портали на гражданското общество за подобряване на режимите на право на информация

През последните две десетилетия напредъкът в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) промени начина, по който хората имат достъп и взаимодействат с информацията, която правителствата произвеждат и съхраняват. Разработването на онлайн платформи, които позволяват на потребителите да подават заявки за информация съгласно законодателството за право на информация (RTI), е един от многото примери за тези промени. Тази статия представя аналитична рамка за изследване на влиянието на онлайн порталите на RTI върху режимите на RTI, като същевременно се прави преглед на опита на пет портала на гражданското общество в развиващите се и развити страни. Ние твърдим, че тези ръководени от гражданското общество портали са повлияли положително на тези RTI режими. Необходими са обаче допълнителни изследвания за влиянието на тези платформи (и на целия режим на РТИ) върху прозрачността и отчетност.

 

Главни точки

- Порталите за гражданско общество RTI могат да повлияят положително на начина, по който функционират публичните институции за надзор на RTI

- Порталите позволиха да се появи нов тип участник в гражданското общество. Донорите могат да обмислят да подкрепят тези видове проекти, за да насърчат по-нататъшното развитие на този нов тип организация

- Подкрепата на диалога между НПО и правителството при разработването на официални портали може да гарантира, че логиката, ориентирана към гражданите, се поддържа в официалните портали на RTI.

Въведение.
Вижте ТУК.