Контрол на правораздаването

Гражданското общество и правораздаването Доверието към съдебната система в Смолянска област Граждански сектор и морално-етични правилници и норми Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация Разрешаване на правни спорове Цифрови комуникационни канали Граждански достъп до информация в правораздаването

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и правораздаването

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Доверието към съдебната система в Смолянска област

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански сектор и морално-етични правилници и норми

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Гражданското общество и центровете за арбитражни и помирителни дела, медиация и консултация

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Разрешаване на правни спорове

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Цифрови комуникационни канали

Вижте още »»»

Хипотези за реформа в правораздаването

Граждански достъп до информация в правораздаването

Вижте още »»»

КОНТРОЛ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

Граждански контрол на правораздаването в Смолянска област

9. Гражданското общество, медиите и Интернет: промяна на ролите и предизвикателни авторитети в цифровите политически комуникационни екологии

РЕЗЮМЕ

Дигиталната трансформация оказа дълбоко влияние върху политическата комуникация. Той намали бариерата за достъп за участниците да станат обществено видими и пренастроени предимно вертикални потоци от информация в хоризонтални комуникационни мрежи. Медиацентричните проучвания твърдят, че тези „хибридни медийни системи“ не подкопават аналоговия ред, тъй като медиите все още заемат централна роля в процесите на подбор и разпространение. За разлика от това, учените от социалното движение, които се интересуват от цифрови форми на мобилизация, показват, че участниците в гражданското общество могат пряко да ангажират своята база и широката общественост. Поради този фокус състоянието и ролята на медиите в тези свързващи усилия останаха пренебрегвани до голяма степен.Това проучване разширява възгледа както на медийно-ориентираните, така и на изследванията на социалното движение, като пита как медиите са включени в усилията за мобилизация на гражданското общество онлайн и какъв статус и роля имат. Анализирайки онлайн комуникацията около дебатите за климатичните промени в Обединеното кралство за период от 30 месеца, ние показваме, че докато медиите представляват значително количество участници в мрежите, генерирани от участници в гражданското общество и блогъри, те стават по-маргинални по отношение на властта, която те командват. Те не само са заменени от блогъри като фокусни точки в тези дигитални политически комуникационни екологии, но и стават почти без значение при разпределянето на видимостта и вниманието към други участници. Това има амбивалентни последици за демократичния дискурс, тъй като онлайн дебатите стават все по-приобщаващи, но и по-фрагментирани, липсващи общи референтни точки.