Следвайте ни в социалните мрежи:

Article-14.gif

14. Гражданското общество в дигиталната ера

Civil Society in the Digital Age

Роберта Г. Ленц, Оксфордски наръчник на гражданското общество

Резюме

Тази статия разглежда мястото на гражданското общество в дигиталната ера и ролята на технологиите в гражданското общество. В нея се обяснява, че изследванията и коментарите за ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за произвеждането или отразяването на социални, културни, икономически и политически промени имат много дълга история и се обсъждат трудностите, които пречат на ИКТ да имат някакви наистина преобразуващи ефекти върху гражданското общество. Авторката подчертава степента, в която обсъжданията и действията на гражданското общество през двадесет и първи век зависят и са ограничени от електронните комуникационни ресурси и тяхното управление. В статията се твърди, че гражданското общество и ИКТ са взаимно обвързани помежду си, защото политиката и комуникацията вървят ръка за ръка.


Oxford Handbooks Online (Източник: Роберта Г. Ленц, Оксфордски наръчник на гражданското общество)