Следвайте ни в социалните мрежи:

10. Електронната демокрация в България: формиране на политическо съзнание и гражданско участие

Основни въпроси

 • Каква е същността на електронната демокрация?
 • Какви са особеностите на електронната демокрация?
 • Какви са механизмите на електронната демокрация в контекста на реализацията им в България?
 • Какво показват емпиричните изследвания за готовността за развитие на електронната демокрация, направени в България?
 • Какви са стимулите и бариерите за развитие на електронната демокрация в България?

Три нива нa е-участие

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, 2001) и Организацията на обединените нации (ООН, 2010) има три нива на e-участие: информация, съвети и активно участие, съответстващи на три основни цели:

 1. да се увеличи информационната достъпност и откритост,
 2. по-голямо участие на гражданите в обсъждането на различни политически и обществено значими проблеми и
 3. овластяването на гражданите при определяне на политиките.

Първите две цели са реализират чрез електронни инструменти, участие, изградено на принципа "отгоре надолу", което позволява на гражданите да бъдат информирани за текущите политически събития, както и реагиране при инициативи на правителството, докато постигането на целите разчита на инструменти за участие, въз основа на принципа „отдолу нагоре“, според която гражданите са не само потребители на държавната политика, но и нейни създатели.

Основни области на проявление на е-демокрацията:

 • е-парламент;
 • е-правителство;
 • е-правосъдие;
 • е-управление;
 • е-законодателство;
 • е-избори;
 • е-гласуване;
 • е-референдуми;
 • е-консултации;
 • е-изследвания;
 • е-петиции;
 • е-кампании;
 • е-информация;
 • е-медии;
 • е-околна среда;
 • е-образование;
 • е-обучение;
 • е-сигурност и др.