Следвайте ни в социалните мрежи:

12. Ангажиране на млади хора в отворено правителство

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Отворените правителствени стратегии и инициативи имат за цел да подкрепят демокрацията и да приобщават гражданите към развитие на обществото. Те са важен инструмент за увеличаване на прозрачността, отчетността и почтеността, като същевременно се изграждат по-силни взаимоотношения между правителство и граждани, като позволяват на последните да участват в изготвянето на политики.

Както OECD Recommendation of the Council on Open Government подчертава, отворените инициативи за участие на правителството и заинтересованите страни трябва да включват специфични усилия, „посветени на достигане до най-подходящите, уязвими, недостатъчно представени или маргинализирани групи в обществото“.

Въпреки че младите хора са силно хетерогенна група с различен произход, умения и способности, на тях често им е по-трудно спрямо другите сегменти в обществото да накарат гласа им да бъде чут.

Младежта може да се разглежда като една от групите, която изисква специфични усилия.

Публичната комуникация с тази група е основен инструмент за насърчаване на отворена правителствена култура (OECD, 2016 и OECD, 2018b). OECD Recommendation призовава привържениците „активно да общуват по отворени правителствени стратегии и инициативи, както и върху техните резултати и въздействия, за да се гарантира, че те ще са добре известни в рамките на и извън правителството, като благоприятстват за тяхното усвояване и стимулиране от страна на заинтересованите страни“.

Респективно, увеличените усилия за информиране и комуникация с младежите са необходими за насърчаване културата на отвореното правителство, за да могат младите хора да се включват като активни участници в отворени правителствени стратегии и инициативи.

Вижте документа на английски език: ENGAGING YOUNG PEOPLE IN OPEN GOVERNMENT (A communication guide)

 

OECD logo Източник: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)