Следвайте ни в социалните мрежи:

ОТВОРЕН КОМПЕНДИУМ С ПРЕПОРЪКИ

500 connections За удобство Ви предлагаме отворен компендиум с препоръки във формата на електронен дискусионен форум. Имате възможност да разгледате всички препоръки или само тези от сферата, която ви интересува, като изберете съответното заглавие на тематична сфера (бутон).

Компендиумът е елемент от системата „Дигитален граждански и бизнес форум“ и Ви дава възможност да добавяте коментари или предложения за допълване на препоръките в съответната тематична сфера.

Препоръки за оптимизиране на гражданското участие в политиките, подкрепящи производството на домашни кулинарни продукти и напитки

Препоръки за оптимизиране на гражданското участие в политиките, подкрепящи производството на домашни кулинарни продукти и напитки

ПРЕПОРЪКА (2). Общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат

За формулирането и реализацията на адекватни политики, подкрепящи домашните производства на храни и напитки и отразяващи промените в мисленето и нагласите на местните общности е необходимо общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат.

Администрацията разполага с необходимия потенциал да бъде домакин (инициатор) на дебата в тази сфера, като създаде цифрови профили на всички заинтересовани страни и ги покани на участие:

  • Администрации, институции и органи за местно самоуправление на областно и общинско ниво: областни ветеринарно-медицински служби; областни дирекции по безопасност на храните; РЗИ; РИОСВ; областни и общински служби „Земеделие“ и др.
  • Структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политиките за подкрепа на производителите на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки (сдружения на ресторантьори и хотелиери; регионални занаятчийски камари; Асоциация на професионалните готвачи в България; други НПО - „Локал Фууд - България“; „Храни и напитки - България“; „Агролинк“ и др.)

Препоръчителни стартови теми за дискусия могат да бъдат:

  • създаване на местен регистър на храните и напитките с получили „географско означение“ и „географски произход“ и потенциала за включване на други местни продукти в европейската система за географски означения;
  • местни политики за подкрепа на маркетинга и продажбите на домашните производства – организиране на общински, фермерски пазари на подходящи места;
  • интеграция на домашните производства на храните и напитките с другите икономически сектори, развивани на общинската територия, вкл. сектор „Туризъм“.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!

Дата

18 Септември 2019

Сфера

Домашни производства на храни и напитки

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…