Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (11). Съвместна работа между експерти, ръководители и представители на гражданското общество и съвместна подготовка и реализация на различни проекти чрез електронни системи за управление на проекти

Облачните технологии категорично се наложиха като пространства за съвместна работа, работа в мрежа, организация и управление на проекти.

Google-Drive-icons Тези характеристики, безусловно, са много удобни за развитие на тематични граждански пространства, в които НПО, граждани и бизнес и представители на публичните власти формират и реализират съвместно политики. Изключително удобен за граждански инициативи е безплатният софтуер "Гугъл драйв" (Google Drive) . Към настоящия момент съществуват и множество специализирани софтуерни продукти за управление на проекти. Със своя потенциал за обединяване дейностите на множество потребители те също са много ефективен инструмент за гражданско участие.

Ключови думи: споделяне на ресурси чрез облачни технологии; обмен на документи на основата на "Гугъл драйв" (Google Drive) и специализиран софтуер за ръководство и управление на проекти .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!