Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (10). Ефективно използване на неограничените възможности за електронни референдуми, допитвания и анкети относно мнението и становищата на гражданите, НПО, бизнеса и СИП

Участниците в гражданският диалог са улеснени с множество комуникационни решения за провеждане на електронни референдуми, допитвания, анкети и рейтингови оценки самостоятелно.

google-forms-icon За това не е необходимо самите те да притежават някакъв специален опит в употребата на софтуерни продукти.

Изключително опростена е работата с "Гугъл-формуляр" (Google Forms). Чрез него всеки може да създаде въпросник (анкетна карта) с така наречените "отворени" или "затворени" въпроси. Анкетната карта може да бъде разпратена до респондентите по няколко начина, като във финалния етап ще бъде получена качествена, обратна информация - съдържаща отговори на зададените въпроси. Почти автоматично приложението на Гугъл обработва, сумира или анализира отговорите (по зададени критерии) и извежда резултатите в различен формат, графики.

Ключови думи: рейтингови системи и анкетни карти в уеб и мобилни апликации; самостоятелни емпирични проучвания и обработка на информацията чрез "Гугъл-формуляри"; специализирани инструменти на Инстаграм и Фейсбук - за въпроси и отговори и др. .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!