Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (9). Повишаване употребата на видеокомуникационните канали като средство за разпространение на информацията, формиране и реализация на политики

Видеоклиповете са относително нов, но изключително перспективен информационен формат. Той е подходящ за изразяване на всички видове гражданска активност и взаимодействие с публичните власти.

youtube-channels Към настоящия момент около 97% от потребителските телефонни устройства (смартфони) могат да създават и да излъчват качествени видеоматериали. Това предполага изграждането на съответната информационна инфраструктура за обмен на видеоинформация между НПО, гражданите, бизнеса и публичните власти.

Ключови думи: създаване на тематични канали в платформата YouTube на местно, областно и национално ниво; разпространение на видео-клипове от различни тематични категории в социалните мрежи, а също така и в уеб- и мобилните апликации .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!