Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (8). Внедряване на мобилни апликации, функциониращи върху телефоните на потребителите, за директна връзка на НПО, гражданите и бизнеса с представители на администрациите и управляващите органи

В новото време мобилните апликации осигуряват възможност за диалог както между гражданите, бизнеса, НПО и СИП - както с отделни администрации, институции или управляващи органи, така и между структурите на гражданското общество и представители и експерти на публичните власти.

Kmete_vizh Този комуникационен канал е изключително удобен за подаване на сигнали за нередности. Чрез него могат да бъдат организирани съвместни действия между представители на гражданското общество, отговорни служители и доброволци. Тези действия могат да бъдат за провеждане на кампании в различните сектори от местното развитие или за предотвратяване (намаляване) на неблагоприятните последици от замърсявания, бедствия или аварии.

Ключови думи: подаване на сигнали; разпространение на push-съобщения и местни новини; указания и инструкции за действия при промени в градската среда, бедствия, аварии и др. .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!