Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (7). Повишаване интерактивността на уеб-апликациите на публичните власти и повишаване публичността и прозрачността при взимане на решенията

В последните години уеб-апликациите интензивно разширяват своите функционалности и на основата на интерактивен диалог с потребителите успешно формират цифрово съдържание, съобразно интересите и с активното участие на потребители от различни категории.

social_profiles За да се постави началото на взаимодействие между публичните власти и гражданското общество чрез този комуникационен канал, е необходимо първоначалната инициатива да бъде от управляващите. Те трябва да бъдат пионери в изграждането на възможности за публикуване на електронни профили от всяка една от заинтересованите страни - в различните политически сфери. По този начин се изграждат своеобразни уеб-базирани тематични мрежи, в които могат да бъдат провеждани интерактивни дискусии; да се правят коментари и препоръки; да се задават въпроси и други форми на диалог от целия спектър на гражданската активност.

Ключови думи: административна инициатива за създаване на електронни профили и мрежа от заинтересованите страни; въпроси, отговори, коментари, препоръки и интерактивни обсъждания и дискусии; специализирани сайтове за включване на гражданското общество в работата на местните парламенти, комисии и консултативни съвети; тематични блогове/влогове - инициирани от публичните власти и стимулиращи публикациите на НПО, гражданите и бизнеса .

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!