Следвайте ни в социалните мрежи:

ПРЕПОРЪКА (6). Разширяване присъствието на органите за местно самоуправление, местните администрации и институции, представителите на изпълнителната власт на местно, областно и национално ниво в социалните мрежи

Проучването показва, че там където публичните власти създават фейсбук-страници и фейсбук-групи, взаимодействието с гражданите, бизнеса и НПО протича изключително интензивно.

FaceBook_logo Фейсбук-страницата притежава по-официален характер и служи предимно за публикуване на политики, платформи, стратегии, документи, решения.

FBookGroup Фейсбук-групата притежава повече черти на публичен форум, в който всеки участник може да публикува своето мнение или позиция. Добре е с фейсбук-страница и фейсбук-групи да разполагат както местните администрации и местните представителства на изпълнителната власт , така и местните органи за самоуправление. Изключително ефективни са инструменти за организиране и популяризиране на събития. Те служат за оповестяване на дата, час и място; публикуване на основните съдържателни моменти на събитието и регистрация на участниците в него. Освен тези няколко инструмента би било добре публичните власти да правят публикации, разпространение на снимки и визуални новини в други тематични фейсбук-групи, а също така и в Инстаграм - когато се коментират и дискутират въпроси и решения от тяхната компетентност.

Ключови думи: фейсбук-страници; фейсбук-групи; инструменти за организиране и популяризиране на събития; тематични постове-публикации; разпространение на снимки и визуални новини в Инстаграм.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Невалидно действие! Опитайте отново!

Моля, потвърдете, че сте човек като задължително изберете/попълните указаното поле!